Två dödade honor hade valpar - Vargarna från licensjakten 2011 undersökta -

2011-04-08 |

SVA är nu klara med undersökningarna av de vargar som fälldes under licensjakten 2011. Av nitton vargar fann SVA medfödda missbildningar hos fem stycken. Inga fynd av dvärgbandmask har gjorts.

Samtliga 19 vargar som fälldes under licensjakten 2011 har obducerats vid SVA.  Undersökningarna har sammanställts i rapporten SVA:s undersökningar av vargar fällda under licensjakten 2011. Av nitton insända vargar var elva hanar och åtta honor. Två av honorna har fött ungar, troligen senaste valpningsperioden 2010.
SVA har till uppdrag att övervaka hälsan hos landets vilda djur. Inom ramen för det arbetet undersöks vargarnas hälsotillstånd. Den aktuella rapporten redovisar de fynd man gjort vid undersökningarna. Bland annat analyseras olika parasiter vargarna kan ha.
– Precis som tidigare år har inga vargar varit smittade med någon dvärgbandmask, säger Arne Söderberg som samordnar SVA:s arbete med stora rovdjur. 
Jägare som fäller en varg i licensjakt har rätt att behålla skinnet. För att SVA ska kunna göra nödvändiga undersökningar av vargkroppen, måste skinnet skiljas från kroppen med omsorg så att inte tåben, svanskotor och annat skadas eller försvinner. Innan årets jakt informerade SVA och Naturhistoriska riksmuseet jägarna om vikten av att gå till väga på rätt sätt.
– Vargkropparna vi fått in i år har tagits bättre om hand, säger Arne Söderberg. 
SVA undersöker inte närmare vargarnas skelett, men har vid obduktionerna funnit någon form av medfödd missbildning hos fem av vargarna. Noggrannare undersökningar kommer att göras av Naturhistoriska riksmuseet.

Dokument för nedladdning!

Rapport resultat från SVA - vargjakten 2011.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet