Tre organisationer vill skjuta bort Skultunafamiljen på 10 vargar

2011-10-09 |

Jägarförbundet i Västmanland, Västmanlands Fåravelsförening, och LRF Region Mälardalen vill skjuta bort alla vargarna i Skultunareviret norr om Västerås. Det handlar om ca 10 vargar, två föräldradjur och sju eller åtta årsvalpar.
Under senaste veckan har föräldravargarna varit på flera fårbesättningar med ett 20-tal får dödade.

Förutom en ansökan om jakt på hela vargfamiljen vill man ha drägliga förhållanden för köttproducenter som verkar i områden med varg.
Dessutom vill man klarare regler för ersättning till drabbade djurägare. LRF föreslår en särskild faktureringsadrsss till Naturvårdsverket dit djurägare kan skicka sina avräkningar efter vargattacker.

LRF Mälardalen kräver också:
Full kostnadsersättning för uppsättning av rovdjursstängsel.
Full kostnadsersättning för underhåll av rovdjursstängsel, inkluderande behov av röjning under stängsel ca 4 till 8 gånger per år.
Att allt merarbete som rovdjursförekomst betingar ska ersättas fullt ut.

Gå till arkivet