Tre nyfikna vargar skall skjutas i Värmland mitt under valpperioden

2012-06-19 |

Tre vargar som enligt en anmälan varit närgången mot en kvinna som var ute med sin hund i Forshyttan i Filipstad skall skjutas. Länsstyrelsen i Värmland har sagt ja tlll skyddsjakt på vargarna.
Vargarna tillhör sannolikt det s k Brattforsreviret.
Där finns förutom de tre ungvargarna två föräldradjur och sannolikt en ny kull valpar födda i maj i år.

Enligt Länsstyrelsen rör det sig om tre ungvargar som uppehåller sig nära bebyggelse, inte vikit undan och betett sig oskyggt. På vilka grunder man fastställt att det handlar om ungvargar är inte känt. I området finns ett föräldrapar med sannolika årsvalpar sex till sju veckor gamla. Vad händer med valparna om föräldradjur skjuts?
En anmälan, som kom in under måndagen, beskriver hur vargarna varit närgångna mot en ensam person med en hund.
Trots att personen försökte att skrämma djuren försvann de inte förrän en bil kom till platsen.
Länsstyrelsen bedömer att vargarna utvecklat ett ”oönskat beteende” och att problemen riskerar att fortsätta om de inte fälls.
Det är inte känt om några andra åtgärder vidtagits för att få vargarna på bättre tankar än att uppehålla sig i Forshyttan. För att skyddsjakt skall kunna ges måste Länsstyrelsen först pröva andra åtgärder.

Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakt på de tre vargarna inte kommer att försvåra utvecklingen mot en gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Inga genetiskt värdefulla vargar har heller dokumenterats uppehålla sig i det utpekade jaktområdet. Sammantaget visar vargstammen en positiv utveckling i landet som helhet.
Jaktledare är utsedd och jakten får ske under maximalt 14 jaktdagar under perioden 20 juni 2012 till och med 31 juli 2012, under strikt kontrollerade former och får endast inledas efter spårning.

Fotnot: När jakten på de tre vargarna blåstes av sista juli hade man inte sett skymten av de tre vargarna under den period som tillståndet gällde.

Gå till arkivet