Tre länsstyrelser i norr har "fått" delegation på 23 järvar för skyddsjakt

2013-11-15 |

Naturvårdsverket har beslutat att ge tre länsstyrelser i
Norra rovdjursförvaltningsområdet rätten att ta egna beslut för
skyddsjakt på 23 järvar. De tre länsstyrelserna är Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Rätten att besluta om skyddsjakt gäller från nu och året ut.
Under perioden 1 november 2012 till 22 oktober i år dödades 23 järvar i
de tre län som nu fått delegation att själva besluta om
skyddsjakten.
Verket betonar i beslutet att de 23 järvarna inte är en
kvot som ska uppfyllas. Djur får inte jagas utan att det finns
skadesituationer som kräver att skyddsjakt sätts in.
Respektive länsstyrelse måste vid varje ansökan om skyddsjakt göra en bedömning om skyddsjakten kan påverka gynnsam bevarandestatus för den svenska järvpopulationen.
Dessutom ska Länsstyrelsen pröva om det finns någon annan lösning än jakt.
Beslutet togs 7 november och nu bara en vecka senare är redan de första ansökningarna inne.
Det är samebyarna Tåssåsen och Mittådalen som hos Länsstyrelsen i Jämtland begär skyddsjakt på totalt tio järvar som anses orsaka skador för renskötseln.
De båda samebyarna har jämför sina slaktuttag med jämförbara samebyar. Denna jämförelse ska visa att rovdjurstrycket är högt i deras respektive områden, särskilt från järv.

Gå till arkivet