Tre länder och EU står bakom: 12 miljoner skall rädda fjällräven på Nordkalotten

2016-10-25 |

Av fjällrävspopulationen på Nordkalotten återstår bara en spillra. Projektet Artic Fox together ska ändra på det.

Fjällrävspopulationen på Nordkalotten är starkt hotad. Nu ska den stärkas i ett projekt kallat ”Artic Fox together”.
Pengarna, hela 12 miljoner, kommer från EU.
Som namnet anger är projektet gränsöverskridande med Länsstyrelsen i Norrbotten som projektägare.


I projektet samordnas arbetet med  flera aktörer: Stockholms universitet, NINA (Norsk institutt for Naturforvaltning) och Metsähallitus i Finland. 
I projektet deltar också norska Miljödirektoratet och universitetet i Tromsö med sin stora expertkunskap.
- Vi har lyckats knyta till oss de viktigaste aktörerna vilket gör att projektet har en solid grund att stå på. Det känns tryggt att vara projektägare för "Arctic Fox together" tillsammans med dessa deltagare säger Linda Johansson, koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter.
Genom insatser i södra fjällkedjan har fjällrävsstammen ökat i Norge och Sverige. I norra delen har uppgångar under år med rik tillgång på föda ökat stammen något men fortfarande är det bara en spillra kvar sedan den hårt decimerades i början av 1900-talet på grund av höga priser på dess skinn.

Stockholms universitet och NINA har under många år bedrivit forskning om fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, samt dess överlevnad, demografi och genetik.​

Fjällräven är ett av Skandinaviens äldsta däggdjur och fridlystes 1928. Den naturliga biotopen är trädlös tundra, en miljö som inte kan återskapas av människan utan måste skyddas från den ökade störning som nu sker.
Turism med vandrare, skotertrafik och jakt kan snabbt nå gränsen för vad denna känsliga natur tål.
I början av 1900-talet var fjällräven vanlig och goda år fanns det närmare 10 000 individer.
Efter intensiv jakt och utläggning av gift för att döda varg och järv, minskade antalet.

Gå till arkivet