Tre järvar av alla sorter får jagas i Idrefjällen

2016-01-05 |

På eget initiativ har Länsstyrelsen i Dalarna beslutat om jakt på tre järvar inom de marker som omfattar Idre nya samebys renskötselområde.
Undantagna är Töfsingdalens nationalpark som ligger öster om Långfjället vid Grövelsjön.
Beslutet gäller alla järvar oavsett kön och ålder.
Jakten pågår till 15 januari.

Länsstyrelsens har spårat i området och säger nu att det finns gott om
järv i området. Något som samebyn påtalat under tid för myndigheten utan
att få gehör. Tidigare i vinter gav Länsstyrelsen i Jämtland
tillstånd för skyddsjakt på 19 järvar i den jämtländska fjällkedjan som
Idre är en utlöpare från. Beslutet överklagades och Naturvårdsverket sade nej till jakt.
Den svenska järvpopulationen ligger för närvarande under den miniminivå
på 600 individer som Naturvårdsverket bestämt vilket motsvarar 96
föryngringar i hela landet varav 93,5 i Norra
rovdjursförvaltningsområdet och 2,5 i Mellersta (Dalarna). Verket har en målinriktning att fördelningen ska bli 90 föryngringar i Norra området och sex i Mellersta. Kanske Naturvårdsverket borde ta sig en titt och funderare på vad som sker i Dalarna.

Gå till arkivet