Tobias Gustavsson föreläser om hund och varg i Linköping den 18 november

2009-10-29 |

Onsdagen den 18 november 2009 klockan 18.00
Tobias Gustavsson HUND - VARG problem - möjligheter.

Tobias är anställd på Grimsö Forsningsstation och forskar i ämnet, enligt huvudrubriken. Han kommer att berätta om sin forskning och visa bilder. Föreläsningen börjar kl 18:00. Kaffe vid lämpligt uppehåll.

Plats: Naturcentrum i centrala Linköping.

Arrangeras av SRF region Östergötland tillsammans med SNF och Studiefrämjandet.

Upplysning och eventuella frågor Sven-Olof Löfgren 070-383 01 27 eller Benny Amberin 070-604 07 63.

Gå till arkivet