Tjuvjakten oroar: Miljövänner vill stoppa all vargjakt i Norge i fem år

2016-01-07 |

Nyligen sköts en varghane i Trysilområdet.
Det var en genetiskt viktig varg som invandrat till Skandinavien från Finland. Invandraren var på väg söderut in i den mellanskandinaviska inavlade populationen med sina viktiga gener.
Nu kräver Norges Miljøvernforbund att all vargjakt i hela Norge stoppas under fem år.

Planen är att vargpopulationen skall få en chans att hämta sig
genetiskt. Dessutom ge jägarna och vargmotståndare en kollektiv bestraffning för att den utbredda tjuvjakten i Norge inte stoppas.
Tjuvjakt på varg verkar vara mer regel än undantag menar förbundet.
Tjuvjakten bidrar också till att befästa stark inavel i den norska/svenska gränspopulationen som omfattar både gränsrevir och de revir som finns inom Ulvesonen.
Inom Ulvesonen som omfattar hela eller delar av fyra fylken grannar med Värmland och Dalsland är det i dag inte tillåtet med licensjakt. Utanför Ulvesonen är varg i princip en fredlös art. Och i några län längst upp i norr är varg "förbjuden".
Forskare vid Skandulv hävdar att tjuvjägare skjutit nästan 100 djur i
Norge och Sverige under perioden 2000-2011. Hur många vargar som totalt
tjuvjagats de senaste 15 åren vet ingen. Forskarna menar dock att 50
procent av alla vargar som dör dör av tjuvjakt. De tre
organisationerna Miljøvernforbund, WWF och Våra Rovdyr kräver gemensamt
att Norge måste ge ett anständigt bidrag till den skandinaviska
vargpopulationen. I dag är endast tre föryngringar per år tillåtet inom
Ulvesonen. Inga etableringar får ske utanför sonen. Därför vill de tre
organisationerna utöka Ulvesonen från i dag 5.5 procent av norska
landarealen till 14,3 procent. Norge kan då öka antalet
föryngringar till 15-20 varav 15 ska finnas helt inom Norges gränser,
vilket skulle innebära en population på 150-200 vargar. Man ser också en
ömsesidig överlapping med den nuvarande svenska populationen vilket
skulle främja kampen mot inaveln i hela den skandinaviska populationen.

Gå till arkivet