Tio gånger fler vargar – men ingen jakt

2011-01-21 |

I den amerikanska delstaten Minnesota finns en mer än tio gånger så stor vargpopulation som i Sverige på mindre yta. Men ännu tillåts ingen licensjakt.

Att vargjakt handlar minst lika mycket om politik som naturvård framgår tydligt om man ställer Sverige mot den amerikanska delstaten Minnesota. Medan ett par hundra vargar föranleder svensk licensjakt har svenskbygderna i USA en betydligt högre tröskel.

Gråvargen var precis som i stora delar av Europa på väg att försvinna från det egentliga USA (beståndet i Alaska har inte varit hotat). Den fridlystes 1974, och under 1990- och 2000-talen har myndigheterna förvaltat en stadig återväxt av varg i Minnesota.

I dag finns runt 3.000 vargar i delstaten, som är ungefär hälften så stor som Sverige och har en liknande befolkningstäthet. Även i de närliggande staterna Wisconsin och Michigan finns några hundra skyddade vargar.

Vargbeståndet i de tre delstaterna ströks 2007 från den nationella listan över hotade djurarter. Därefter har stammens utveckling följts noga. Tidigast nästa år anses tiden mogen för licensjakt.

Relaterade länkar

Gå till arkivet