Synpunkter på lodjursfakta till Rovdjursutredningen

2007-03-21 |

Svenska Rovdjursföreningen har lämnat synpunkter på lodjursfakta som Grimsö Forskningsstation och Svenska Jägareförbundets tillställt rovdjursutredaren Åke Pettersson.

Rovdjursföreningen lämnar kritiska synpunkter på de underlag som tillställdes rovdjursutredningen i form av en seminarierapport (Lodjuret-Artfakta), samt underlag som framlades i samband med loseminariet 2006-10-05.

Svenska Rovdjursföreningen menar att man inte på ett tydligt sätt kan se lodjurens påstådda negativa påverkan på rådjursstammarna i den omfattning som rapporten och seminariet givit sken av och att detta i sin tur skulle vara orsaken till en negativ utveckling av lodjursstammen. Rovdjursföreningen menar att i stället är orsaken en alltför omfattande legal och illegal jakt i och utanför renbetesområdet och att detta utgör ett betydande hinder för att uppnå de rovdjurspolitiska målen om minst 300 årliga föryngringar och fortsatt önskad spridning söderut mot Götaland, och att det jaktliga uttaget på rådjur har haft betydligt större inverkan på rådjursstammarna än vad lodjursbeståndet haft.

Läs Rovdjursföreningens yttrande i sin helhet på sidan Remissvar och skrivelser.

Gå till arkivet