Sveriges vargjakt utreds av EU

2010-02-24 |

EU-kommissionen utreder om Sveriges vargpolitik är fullt förenlig med EU:s miljölagstiftning.

- Jag välkomnar att kommissionen ska granska den svenska jaktpolitiken, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, som ställt en fråga till kommissionen om den svenska vargjakten.

Sverige har skyldighet att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus för vargen, enligt EU:s Habitatdirektiv.

- Jag har svårt att se att Sverige uppfyller Habitatdirektivets krav om skydd av hotade arter, säger Carl Schlyter, och jag räknar med kritik från EU mot Sveriges regering. Licensjakten av varg bör stoppas.

"Kommissionen utreder i vad mån Sveriges vargpolitik och tillämpningen av undantag när det gäller vargar är fullt förenlig med EU:s miljölagstiftning", skriver EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i sitt svar till Carl Schlyter.

Relaterade länkar

Gå till arkivet