Sverigedemokraterna ger sitt stöd till Lena Eks Rovdjursproposition

2013-11-26 |

Lena Ek (C) får hjälp av Sverigedemokraterna att få igenom Rovdjursproppen nästa torsdag.

Som det ser ut inför debatten och omröstningen av Rovdjurspropositionen
nästa torsdag 5 december kommer det att bli Sverigedemokraterna som
hjälper Lena Ek (C) och Regeringen att ro den i hamn.

Sverigedemokraten Josef Fransson som sitter i Miljö- och jordbruksutskottet fick följande fråga:
- De flesta oppositionspartier har uttryckt sin uppfattning om proppen.
Dels genom egna motioner knutna till proppen, men också genom olika
uttalanden. Som det ser ut i dagsläget blir Sverigedemokraternas
ställningstagande avgörande om proppen röstas igenom eller inte. Kommer SD att stödja eller fälla Regeringspropositionen? Så här svarar Fransson:
- Vi kommer att stödja propositionen i sin helhet. Vi menar att den är i
grunden bra och kommer förhoppningsvis leda till att vi kan komma
framåt i denna infekterade fråga. Man skulle kunna göra nedslag på vissa
delar, men jag har hoppats på en bred parlamentarisk majoritet.

Gå till arkivet