Sverige uppmanas att följa naturvårdslagstiftningen och skydda utrotningshotade vargar

2011-01-27 |

EU-kommissionen uppmanar Sverige att respektera EU:s naturvårdslagstiftning och skydda den utrotningshotade vargstammen på ett tillfredsställande sätt. Kommissionen ställer sig tveksam till flera aspekter av hur Sverige hanterar vargfrågan – särskilt att vargjakt tillåts trots att arten inte har en gynnsam bevarandestatus. På förslag av miljökommissionär Janez Potočnik har kommissionen beslutat att inleda ett formellt överträdelseförfarande genom att skicka en formell underrättelse.

Sverige medger att vargbeståndets bevarandestatus är dålig och kommissionen är medveten om att Sverige lovat att bättre skydda vargen. Kommissionen måste dock se till att sådana åtgärder är förenliga med EU-lagstiftningen. Trots ett livligt informationsutbyte och konstruktiva samtal sedan juni 2010, däribland kontakter på politisk nivå, är det fortfarande ytterst tveksamt om Sveriges vargpolitik är förenlig med EU:s miljölagstiftning och framför allt habitatdirektivet, 92/43/EEG.

Flera aspekter av den svenska vargpolitiken kan vara oförenliga med gällande EU-lagstiftning. Detta är några exempel:

• gynnsam bevarandestatus för det svenska vargbeståndet.
• godtycklig begränsning av antalet vargar i Sverige till 210.
• licensjakt på en strikt skyddad art utan att de stränga villkoren för undantag i EU-lagstiftningen uppfylls.
• begränsat utbredningsområde för vargar kan bli följden.
• licensjakt tillåts före införseln av vargar för att förbättra artens genetiska status.
• risk för att upprepad licensjakt kan resultera i flerårig jakt.
• avsaknad av en förvaltningsplan för denna utrotningshotade djurart.

Läs hela pressmeddelandet från EU-kommissionen via länkarna nedan.

Dokument för nedladdning!

110127_Prm_Sverige uppmanas att följa naturvårdslagstiftningen och skydda utrotningshotade vargar.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet