Svenskars rädsla för varg

2010-06-29 |

Ingen rädder för vargen här... Eller?
Varför är somliga människor så rädda för vargar och andra rovdjur? Är det en rädsla av samma karaktär som rädslan för spindlar, ormar och råttor, eller har den andra rötter? Om detta forskar miljöpsykologen Maria Johansson på Lunds Tekniska Högskola.

Vargar har förekommit mycket i media den här vintern. Regeringens tillstånd till licensjakt på varg har lovordats från somliga håll och kritiserats från andra, liksom planen på att ta in 20 nya djur i den svenska vargstammen. Avlivandet av de vargar som tog sig ut ur hägnet på Skånes Djurpark väckte också starka känslor.

Maria Johansson har länge studerat människors attityder i miljösammanhang. Hon har bland annat undersökt inställningen till vindkraft, som också orsakat häftiga debatter.

— Motståndarna använder biologiska, ekonomiska och energimässiga fakta som argument — men i botten ligger djupa känslor. Jag tror det är likadant i vargdebatten, säger hon.

Relaterade länkar

Gå till arkivet