Svenskarna är mest rädda för björn

2010-02-12 |

Bland skogens djur så är svenskarna mest rädda för att möta en björn. Det visar den attitydundersökning som forskare vid institutionen för Vilt, fisk och miljö, SLU, har genomfört.Fyra mätningar har gjorts under 2000-talet och dessa visar att nästan hälften av svenskarna (mellan 16 och 65 år) är rädda för björn. 1980 var det annorlunda, då var svensken mest rädd för älgen men inte så alls så rädd som man är för björn idag. Näst björn är det vildsvin som skrämmer folk och därefter hamnar vargen. Rädslan för vildsvin har ökat markant då var tredje svensk idag fruktar att möta ett vildsvin, medan endast 1 % var rädda 1980.

Relaterade länkar

Gå till arkivet