Svenska samernas riksförbund kritisk till norska rovjursforskningen om predationen på ren

2014-03-14 |

Svenska Samernas Riksförbund, SSR, ifrågasätter en norsk studie som säger att rovdjur inte är den största orsaken till att renar dör.
Enligt studien som presenterades på Vargsymposiet i Vålådalen, och kan läsas länge ner här, så är svält en större fara än rovdjursangrepp.

SSR pekar dels på att studien inte utgår från rennäringens
situation i Sverige samt på att studien avbröts tidigare än planerat.
SSR är också kritisk mot att media, trots kännedom om polariseingen i
rovdjursdebatten - väljer att på ett ensidigt sätt beskriva saken utan
att precisera att studien gäller förhållanden i ett annat land.
Svenska Samernas riksförbund vidhåller att rovdjuren är ett mycket
stort hot mot rennäringen i Sverige och SSR hoppas på att i framtiden
bli inbjuden till Vargsymposiet för att ge ett annat perspektiv på
frågorna.

Dokument för nedladdning!

SSR om rovdjur vs ren.pdf

Gå till arkivet