Svenska Rovdjursföreningen valde ny styrelse i Skålsjön

2012-04-01 |

Nya styrelsen 2012: Fr v Robban Franzén, Asinja Holma, Jonatan Borling, Krister Kristensson, Mats Eriksson, nedre raden f v Ylva Lindberg, Roger Olsson och Wiltrud Daniels. Saknas gör Kjell Johansson.

Skålsjön, mitt i Sjösvedenreviret utefter Bergslagsdiagonalen mellan Falun och Alfta, lördag 31 mars kl 14.00, Svenska Rovdjursförensingen samlas till årsmöte.
Föreningens ordförande Roger Olsson hälsade välkommen till föreningens 16 årsmöte.
Till mötets ordförande valdes Klas Hjelm.

Valberedningens förslag till ny ordförande var Roger Olsson på ytterligare ett år. Han valdes enhälligt.
Övriga: Wiltrud Daniels Västernorrlan, Mats O G Eriksson Västra Götaland, Kjell Johansson Värmland, Krister Kristensson Värmland, alla nyval, Robert Franzén Östergötland omval, suppleanter Asinja Holm Dalarna, Jonatan Borling Värmland, båda nyval.
Kvar från förra året Ylva Lindberg Örebro län, vald på två år.
Ur verksamhetsberättelsen: Fyra stängslingrupper stängslade 15 olika fårbesättningar under året. Kampanjen mot licensjakten på varg i januari gav nära 35 000 underskrifter, och viktig kontakt med alla de människor som skrev på och som stöder föreningens verksamhet.
Hela Verksamhetsberättelsen se länk nedan.
Resultat- och balansräkningen föranledde frågan hur länge SRF har fått bidrag från Naturvårdsverket.
- Sedan 2006 då det blev möjligt för alla miljöorganisationer att söka bidrag för nationella verksamheter, svarade Ann Dahlerus, föreningens generalsekreterar.

Dokument för nedladdning!

SRF Verksamhetsberättelse 2011.pdf

Gå till arkivet