Svenska Rovdjursföreningen tilldelas utmärkelsen Årets Djurvän

2010-06-11 |

Svenska Djurskyddsföreningen har tilldelat Svenska Rovdjursföreningen utmärkelsen Årets Djurvän med motiveringen:

"Genom sitt arbete med att föra rovdjurens talan och att genom information öka människans acceptans och förståelse för rovdjur samt verkande för att bevara de svenska rovdjuren som ett naturligt inslag i vår natur och deras rätt till livskraftiga stammar."

Svenska Djurskyddsföreningen är en ideell förening som har till uppgift att verka för djurens rätt till goda levnadsförhållanden och human behandling.

Relaterade länkar

Gå till arkivet