Svenska Rovdjursföreningen reste till Bohuslän för årsmöte hos Nordens Ark

2013-04-28 |

Registreringen för att komma in på mötet sköts av Ylva Lindberg och Lorina Stenwall, övriga på bilden är Johanna Nordin, Kristian Littke och Hans Ring.

Svenska Rovdjursföreningen samlades i helgen på Nordens Ark till årsmöte under lördag eftermiddag.
19 punkter fanns på dagordningen varav frågan om medlemsavgiften var en.
Efter årsmötet gav Krister Larsson information om vårens planerade utsättning av djurparksvalpar i två vilda lyor.

När kvällen närmade sig gjordes en rundvandring i Arken under sakkunnig ledning av Lorina Stenwall och dagen avslutas med gemensam måltid Varghuset med Arkens varggrupp liggande utanför panoramafönstren.

Klas Hjelm valdes att leda årsmötet med Kerstin Fredin som sekreterare.
Inga övriga frågor hade lämnats in till årsmötet.

Antalet medlemmar är 4 300 vid årsskiftet.

Föreningen omsätter 4,7 miljoner, 20 procent av dessa är organisationsbidrag, 80 procent är egenfinansierat.
Revisorerna har inget att anmärka på framlagda bokslut och ger styrelsen ansvarsfrihet.

Ny årsavgift från 2014 är 325 kronor för enskild medlem och 40 kronor för familjemedlem, vilket ska ge en ökad finansiering av föreningens verksamhet med 0,2 miljoner kronor.

Nya styrelsen bestämdes till fem ordinarie ledamöter:
Omval: Ordförande Roger Olsson - valda 2012 på två år: Mats Eriksson, Robert Franzén - omval: Ylva Liindberg - nyval: Mattias Tronje
Suppleanter omval: Asinja Holma - nyval: Rolf Johansson.
Revisorer: Håkan Ohlsson aukt och Gunnar Gillberg lekman
Valberedning: Camilla Hofström, Jan Bergstam, Klas Hjelm - suppleant Lorina Stenwall

Gå till arkivet