Svenska rovdjurens framtid utreds

2010-06-10 |

Regeringen vill ha nya mål för antalet vargar. Hänsyn ska tas till socioekonomiska förutsättningar.

De svenska rovdjurens utveckling ska få nya långsiktiga mål. En utredning ska ta fram förslag på miniminivåer för varg, björn, järv och lodjur. Utredaren ska inte bara titta på hur många djur som behövs för att stammen ska vara frisk utan även ta med rovdjurens påverkan på näringsliv, friluftsliv, fäboddrift, jakt och människors vardag i övervägningen.

I uppdraget ingår också att utvärdera om licensjakten och den nya regionaliserade viltförvaltningen lett till en större acceptans för rovdjur i allmänhet och minskad tjuvjakt på varg i synnerhet. Utredaren ska också föreslå ytterligare åtgärder för att göra allmänheten mer vänligt inställd till rovdjur.

Även andra delar av den nya rovdjurspolitiken ska utvärderas, bland annat om åtgärderna för att minska inaveln i vargstammen är tillräckliga och om utsättning av varg förankrats tillräckligt.

Ett förslag på nivåer för de fyra stora rovdjuren ska vara klart senast den 31 mars nästa år. Hela utredningen ska redovisas senast den första juli 2012.

Relaterade länkar

Gå till arkivet