Styrd utredning beställd hos Naturvårdsverket: - Fler vargar kan dödas vid skyddsjakt

2015-07-08 |

30 september skall Naturvårdsverket vara klar med en översyn av skyddsjakten på varg.
Verket ska också hinna med att se över hur
länsstyrelserna hanterar skyddsjakten.
Regeringen vill se en skyddsjakt som bättre svarar upp till dagens behov.

Bland annat ska fler vargar kunna skjutas av samma skyddsorsak.
Det mest anmärkningsvärda i Regeringens beslut att ge Naturvårdsverket
uppdraget är fingervisning till Naturvårdsverket, att det finns i stöd i
jaktförordningen för skyddsjakt på fler än en utpekad varg om det är sannolik risk för allvarlig skada, och detta utan att någon skada redan skett.
Vad Regeringen säger är alltså att det borde vara jakt på båda
föräldradjuren i ett revir om dessa under betessäsongen börjar visa
intresse för får hos en fårbonde i reviret.
Vilket innebär att även revirets vargungar måste tas bort. För inte vill väl Regeringen att det ska ligga döda vargungar i våra skogar, döda av svält.

Så här skriver Regeringen i sitt beslut om en skyddsjaktöversyn
"Det är viktigt att notera för detta uppdrag att om det finns en stor
sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, får beslut om
skyddsjakt efter varg fattas även om någon skada inte har inträffat (23
b §). Sådana beslut om skyddsjakt är inte uttryckligen begränsade till
en enskild individ. Detta skulle kunna lämna utrymme för att låta beslut
om skyddsjakt omfatta flera individer inom ett vargrevir som orsakar
problem."

Läs hela beslutet här nedan. Du kan också ladda hem beslutet.

Dokument för nedladdning!

Regeringsuppdrag-skyddsjakt-varg-150625.pdf

Gå till arkivet