Starkt förmultnad varg hittad i Gåsbornreviret i norra Filipstad

2012-06-21 |

En djurkropp som med största sannolikhet är en varg har hittats i Älvsjöhyttan öster om Lesjöfors i Filipstads kommun.
Platsen ligger inom Gåsbornreviret och i samma område där en varg nyligen hittades flytande i ett tjärn.
I Gåsbornreviret finns en gentetisk viktig föräldratik.

Kroppen som är i stark förruttnelse hittades av en privatperson. Kroppen är så långt gången i förruttnelseprocessen att det är svårt att avgöra om det är hund eller varg. Det enda som visar att det sannolikt är en varg är sändarhalsbandet som sitter runt halsen. Enligt en bedömning kan vargen ha legat i skogen sedan i vintras.
Sändarhalsbandet är av forskartyp. Ett sådant halsband går inte att knäppa av eftersom det är ihopbultat. Hade det varit ett vanligt pejlhalsband för jakthund hade det gått att knäppa av.
Kroppen skall till Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion för att ta reda på bland annat dödsorsaken.
Man vill också ha reda på om vargen tillhör det viktiga Gåsbornreviret. Att vargen hittades inom revirgränsen behöver inte betyda att vargen tillhör reviret. Det springer omkring många vargar i Sverige med tysta sändare. Men en DNA-analys borde ge svar på vilket revir vargen kommer från.

Fyndet av vargkroppen är anmält av en privatperson som grov olaga jakt.

 

Gå till arkivet