SRF:s synpunkter på SJF:s handlingsplan för varg

2005-12-26 |

Svenska Jägareförbundets nya handlingsplan för varg, som antogs av årsstämman i oktober i år - och som presenterades på manifestationen i Falun den 1 december - är en för jägarintressen fokuserad åtgärdsplan för hur man i princip får bort vargen ifrån Sverige.

Den svenska jägarkåren har en skamligt låg toleransnivå för varg och lanserar en upptrappad offensiv mot varg. Man vill kontrollera vargstammen ned på individnivå och börja skjuta av den så fort som möjligt.

Förbundets populism för att tillmötesgå de mest aggressiva vargmotståndarna i jägarkåren andas
desperation och rimmar illa med den svenska allmänhetens inställning till djur och natur. Jägarna är
inte synonyma med hela lokalbefolkningen i befintliga och blivande vargområden i Sverige, men gör sig till allas talesmän. Svenska Rovdjursföreningen finner det oacceptabelt att jägarkåren ska styra hela den nationella vargpolitiken i Sverige utifrån sina egna högst begränsade intressen. Om allmänheten i Sverige förstod konsekvenserna av Jägareförbundets handlingsplan för varg skulle de flesta med all säkerhet ta avstånd ifrån den.

Gå till arkivet