SRFs ordförande om vargjakten: - Ett olyckligt och förvånande beslut...

2016-12-30 |

Det finns en miniminivå för vargpopulationen i landet. Flera länsstyrelser följer inte dessa beslutade nivåer.

Vinterns licensjakt stoppas inte.
Högsta förvaltningsdomstolen avfärdar kravet på inhibition av jakten som Was begärt tillsammans med sin överklagan.
Domstolen anser även att det var fel av Kammarrätten i Göteborg att stoppa jakten i januari 2016.

Länsstyrelsen i Värmland hade fog för sina beslut om licensjakt efter varg 2016 skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom som meddelades i dag under förmiddagen. Domstolen gör därmed annan bedömning än både kammarrätten och förvaltningsrätten.
- Det är ett olyckligt och förvånande beslut, säger Rovdjursföreningens ordförande Torbjörn Nilsson.
- Högsta Förvaltningsdomstolen har tolkat EU-lagstiftningen på ett sätt
som måste ifrågasättas. De har till exempel inte tagit hänsyn till att
EU-kommissionen sagt att 7% av populationen är för mycket för att
uppfylla lagstiftningens villkor om "begränsad mängd".
Domstolen skriver:
"Enligt jaktförordningen får licensjakt efter varg ske under
förutsättning att det inte finns någon annan lämplig lösning och att
jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste
dessutom vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och
sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade
förhållanden."
Högsta förvaltningsdomstolen anser att samtliga dessa förutsättningar var uppfyllda beträffande 2016 års licensjakt i Värmland och att den därför inte skulle ha stoppats.
Inhiberingskravet som fanns med i överklagandet av licensjakten som
ska inledas nu på måndag avslås av domstolen. Däremot kommer domstolen
att pröva om överklagandet skall ges prövningstillstånd.
Detta innebär att jakten kan starta på måndag som planerats, men kan komma att stoppas i ett senare skede, eller anses ha varit felaktigt beslutad.

Dokument för nedladdning!

HFDs Dom jakten 2016.pdf

Gå till arkivet