SRF uppmanar Naturvårdsverket att ändra sitt beslut för att minska risken för överskjutning av varg

2009-12-29 |

Med anledning av den av Naturvårdsverket beslutade licensjakten på varg 2009-12-17, Dnr 411-7484-09 NV, hemställer Svenska Rovdjursföreningen att de beslutade regionala kvoterna skall släppas stegvis, särskilt i Värmland och Dalarnas län.

Vi uppmanar därför Naturvårdsverket att ändra sitt beslut för att minska risken för överskjutning.

 

Gå till arkivet