SRF träffar rovdjursutredaren Åke Pettersson

2006-07-01 |

Fredagen den 9 juni träffade fyra företrädare för Svenska Rovdjursföreningen (SRF) den nye rovdjursutredaren Åke Pettersson på hans kontor i Stockholm. Pettersson redogjorde noggrant och öppet för sitt uppdrag och verkade både påläst och insiktsfull om frågornas komplexitet och sprängkraft.

Pettersson hade före mötet tagit del av en hel del av SRFs material och synpunkter och under mötet försågs han med mer faktaunderlag.
 
Han informerade om att det under hösten kommer att hållas fem seminarier om de respektive rovdjursarterna, samt ett om viltskador och ersättningar i renskötselområdet. Seminarierna är inte öppna för allmänheten men berörda intresseorganisationer som SRF kommer att bli inbjudna. Först ut är kungsörn i september, som följs av lodjur i oktober, varg första eller andra veckan i november, järv i slutet av november och slutligen viltskador i renskötselområdet i början av december.

Pettersson kommer även att initiera några särskilda utredningar med anledning av sitt uppdrag som tex. en om ersättningar till renskötseln.

Från SRF deltog Mats Hansson, Ann Dahlerus, Ulf Stridsberg och Anders Ekholm och vi uppfattade det som ett bra möte med givande diskussioner och att Pettersson är öppen för synpunkter från naturvårdssidan.

Gå till arkivet