SRF överklagar vargjakt till Högsta Förvaltningsdomstolen

2017-02-24 |

Svenska Rovdjursföreningen har nu skickat in sina argument för att den nyligen genomförda licensjakten på varg inte borde ha tillåtits.

I höstas överklagade Svenska Rovdjursföreningen länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg först till Förvaltningsrätten, som avslog överklagandena, och sedan vidare till Kammarrätten, som också avslog överklagandena (märkligt nog utan att i domen analysera de argument som framförts).

I januari, när licensjakten redan  hunnit inledas, överklagade vi vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen. Men det behövs starka och väl underbyggda argument för att få Högsta Förvaltningsdomstolen att ta upp ett ärende till prövning. För att öka vår chans att lyckas med det så anhöll vi om mer tid för att utveckla vår argumentation, och domstolen gav oss tid till den 23 februari för detta.

Därför har vi igår kväll skickat in en komplettering som beskriver tio faktorer som talar för att länsstyrelsernas beslut var felaktiga och att licensjakten inte borde ha tillåtits.

Även om det nu är för sent att stoppa årets vargjakt, så är det viktigt att försöka få ett antal juridiska frågor utredda. I bästa fall kan det leda till att det inte blir fler licensjakter på varg förrän vargstammen blivit betydligt mer livskraftig än idag.

Några viktiga argument i sammanhanget är att

  • vargpopulationen har minskat så att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus underskrids, om man använder rätt beräkningsfaktorer för att uppskatta vargpopulationens storlek,
  • nya vetenskapliga studier har visat att vargjakt inte ökar acceptansen för vargen,
  • en ny vetenskaplig studie har visat att det behövs mer invandring av nya, obesläktade vargar än myndigheterna hittills antagit,
  • skyddsjakt på skadegörande vargar är en lämpligare lösning än licensjakt på vargrevir som väljs ut slumpmässigt i förhållande till skadebilden.

Dokument för nedladdning!

Komplettering till SRFs överklagande, ert mål nr 6983-16.pdf

Gå till arkivet