SRF överklagar skyddsjakt på varg och björn i Malung-trakten

2016-08-14 |

I torsdags gav Länsstyrelsen i Dalarna tillstånd till skyddsjakt efter en varg och en björn inom ett område nordväst om Malung. Svenska Rovdjursföreningen har överklagat beslutet.

Orsak till skyddsjakten är ett antal angrepp på får vid fäbodar i området. Angreppen har skett under juli-augusti. Jakten fick inledas redan i fredags.

Svenska Rovdjursföreningen har nu skickat in ett överklagande av beslutet. SRF anser att Länsstyrelsen inte borde ha beviljat skyddsjakt efter varg utan att veta om det i området finns någon varg som är särskilt viktig ur genetisk synpunkt. Beträffande skyddsjakten efter björn menar SRF att det är alltför stor risk att någon annan björn skjuts än den som angripit får, och att jakten då inte förebygger ytterligare angrepp.

Dokument för nedladdning!

SRF överklagande 160814 skyddsjakt varg & björn Malung.pdf

Gå till arkivet