SRF överklagar lodjursjakten i sex län

2017-01-18 |

Svenska Rovdjursföreningen överklagar besluten om licensjakt efter lodjur i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands, Värmlands och Västra Götalands län.

Lodjurspopulationen är känslig för jakt, och har varierat kraftigt på grund av de samlade effekterna av legal och illegal jakt, förklarar föreningen i överklagandet. Efter en topp 2008/2009 har lodjursstammen minskat till knappt hälften 2013/2014. Då stoppades licensjakten efter lodjur i Mellansverige. Genom att redan nu återuppta licensjakten i Mellansverige finns risk att återhämtningen bryts och i värsta fall vänds till en ny minskning.

Beträffande Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands och Värmlands län framhåller föreningen också att lodjuren orsakar väldigt lite skador på tamdjur, och att det därför inte är befogat med någon lodjursjakt alls.

Beträffande Västra Götalands län anser föreningen att den skadeproblematik som finns kan motivera en viss jakt, men ifrågasätter att så många som 8 lodjur skulle behöva skjutas i området.

 

Dokument för nedladdning!

SRF Överklagande lodjursjakt XCSUO län samt komplettering W län.pdf

Gå till arkivet