SRF överklagade: Förvaltningsrätten stoppar jakten på finskryska vargtiken med omedelbar verkan!

2013-01-17 |

Förvaltningsrätten har stoppat jakten på finskryskan i Junsele. Överklagandet från Svenska Rovdjursföreningen gav
resultat. Jakten på finskryskan stoppas med omedelbar verkan av Förvaltningsrätten i Stockholm.

- Jag är oerhört glad och lättad i dag, nu får vargtiken en ny chans att bidra med sina värdefulla gener till vargstammen, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen. Det här är en historisk seger för rättssamhället, eftersom vi inte haft rätt att överklaga jaktbeslut till domstol tidigare.
Förvaltningsrätten har stoppat jakten på finskryskan!

Beslutet om skyddsjakt på två vargar inte får verkställas i avvaktan på Förvaltningsrättens slutliga avgörande målet står det i beslutet.

Naturvårdsverket ska senast 23 januari komma in med sina synpunkter på inkomna handlingar från Rovdjursföreningen.
Tyvärr har finskryskans hane redan skjutits. Paret har gått tillsammans i Junseleområdet sedan augusti. Finskryskan klassas som den viktigaste vargen i landet sedan det hela startade 1983 då den första invandrade vargen födde en kull i Norra Värmland. Finskryskan är den andra kända tiken på 30 år som vandrat ner från Finland. Långvandrande tikar är inte så vanligt. De stannar ofta till i närområdet kring reviret där de fötts.
Skyddsjakten har nu avbrutits i avvaktan på den rättsliga prövning i Förvaltningrätten.

I överklagan ifrågasätter Svenska Rovdjursföreningen bland annat Naturvårdsverkets bedömning om att man provat alla andra lösningar och att skyddsjakt därför är den enda utvägen.
- Det här är ett gyllene tillfälle för myndigheter och rennäring att på allvar försöka hitta lämpliga lösningar som underlättar en samexistens med varg, säger Ann Dahlerus.

Sammanlagt har vargtiken, tillsammans med den nu skjutna hannen, rivit ett tiotal renar sedan november. Renarna får finnas nedanför odlingsgränsen bara fram till sista april.

- I relation till de tusentals renar som finns i området är skadan hittills begränsad och om ett par månader kommer det inte finnas några renar i området, säger Ann Dahlerus.
Även om skyddsjakten avbrutits kommer länsstyrelsen att fortsätta att hålla ögonen på finskryskan.

- Vi återgår till arbetet med att spåra för att se var hon håller till och vad hon har för sig, ungefär som vi gjorde innan skyddsjakten, säger Gunnar Ledström på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Gå till arkivet