SRF om Lst Dalarnas hemställan om skyddsjakt

2006-09-01 |

Svenska Rovdjursföreningen (SRF) har tagit del av länsstyrelsen Dalarnas hemställan till Naturvårdsverket om att ge tillstånd till jakt på en, icke säkert identifierad, varg i området kring Bjursås-Toftbyn och har ett antal frågor i samband med detta.

Vargstammen är akut hotad, lider av eskalerande inavel och den illegala jakten är hög och hämmar vargstammens positiva utveckling. Mot bakgrund av detta anser SRF att stor försiktighet och återhållsamhet måste iakttagas vid varje enskilt fall av jakt på varg. Det finns också en fara i att tillstånd till skyddsjakt på alltför lösa grunder kan få ”prejudicerande” effekter såtillvida att krav reses i liknande fall framöver med hänvisning till omständigheterna kring ett enskilt fall.

Gå till arkivet