SRF mycket kritiska mot Länsstyrelsen i Jämtland

2017-02-16 |

I ett yttrande till regeringen riktar Svenska Rovdjursföreningen skarp kritik mot Länsstyrelsen i Jämtlands län. Föreningen menar att Länsstyrelsen på olika sätt försöker sätta miljöorganisationers rätt att överklaga jaktbeslut ur spel.

Enligt Århus-konventionen, som Sverige skrivit under, har miljöorganisationer rätt att få beslut om miljöfrågor prövade i domstol (så kallad talerätt). I slutet av 2015 konstaterade Högsta Förvaltningsdomstolen att detta även gäller beslut om jakt.

I yttrandet till regeringen ger SRF en rad exempel på hur Länsstyrelsen i Jämtlands län i sina beslut om skyddsjakt på stora rovdjur har försökt urholka denna rätt, genom att på olika sätt öka chansen att rovdjuren hinner skjutas innan besluten hunnit överklagas och prövas av Förvaltningsrätten.

Det som föreningen kritiserar är att Länsstyrelsen

  • beviljar skyddsjakt med jaktstart redan samma dag som beslutet fattas,
  • fattar beslut om skyddsjakt företrädesvis på fredagar, så att jakten ska pågå hela helgen innan Förvaltningsrätten kan besluta om inhibition,
  • fattar muntliga beslut om skyddsjakt, och först långt senare skriver ner besluten,
  • undviker att snabbt informera viltförvaltningsdelegationen om fattade skyddsjaktsbeslut,
  • undviker att snabbt göra fattade skyddsjaktsbeslut tillgängliga på länsstyrelsens webbplats.


Den som överklagar ett beslut som Länsstyrelsen fattat ska skicka överklagandet till Länsstyrelsen, som snabbt ska kontrollera att överklagandet kommit in i tid och vidarebefordra överklagandet till Förvaltningsrätten. Föreningen ger också exempel på att Länsstyrelsen dröjt flera dagar med att vidarebefordra ett överklagande - samtidigt som jakten pågick. Det finns ingen rimlig ursäkt för att det tagit Länsstyrelsen mer än två arbetsdagar att konstatera att överklagandet inkommit i tid och vidarebefordra det till Förvaltningsrätten, skriver föreningen.

Yttrandet avslutas med att om regeringen vill leva upp till Århus-konventionen, så måste man se till att länsstyrelserna att inte på dessa sätt försvårar miljöorganisationernas nyttjande av sin rätt att få jaktbeslut prövade i domstol.

Dokument för nedladdning!

SRF yttrande om Sveriges genomförande av Århuskonventionen.pdf

Gå till arkivet