SRF kräver utvärdering av fångstredskap och förbud mot snaror

2017-01-18 |

Användningen av fångstredskap måste utvärderas, med inriktning att antalet godkända fångstredskap ska minskas. Det skriver Svenska Rovdjursföreningen i ett yttrande om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om användandet av fångstredskap.

Det är otillfredsställande att Naturvårdsverkets föreskrifter gällande fångstredskap inte ställer högre krav på etik, kontroll och ansvarstagande. Svenska Rovdjursföreningen efterlyser en uttalad plan att reda upp i den svåröverskådliga djungel av skilda fångstredskap som fortsatt tillåts.

Svenska Rovdjursföreningen kräver också att samtliga fyra godkända fällor av typ fotsnara förbjuds. Risken att fånga fel art är stor med sådana fällor, och det är knappast möjligt att frige ett vilt djur som av misstag fångats med snara utan att skada eller döda det.

 

Dokument för nedladdning!

SRF yttrande över förslag till nya föreskrifter om användandet av fångstredskap.pdf

Gå till arkivet