SRF kommenterar: - Provocerande att lagstiftningen anpassas till jägarorganisationernas önskemål

2016-05-27 |

- Det är tråkigt och provocerande att regeringen ytterligare anpassar lagstiftningen om licensjakt på varg till jägarorganisationernas önskemål.
Det säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, som kommentar till regeringens beslut i torsdags om ändringar i jaktförordningen.

Att tvinga myndigheterna att fatta licensjaktsbeslut tidigt på hösten ökar nog risken för att licensjakten blir av, trots att den jakten egentligen strider mot EU-lagstiftningen.
För att undvika cirkusen med överklaganden mitt i jakttiden vore det bättre att helt enkelt ta bort möjligheten till licensjakt på varg.
En av ändringarna innebär att beslut om licensjakt efter varg ska fattas senast 1 oktober, utom vissa år då det ska ske senast 15 oktober.
En annan ändring innebär att länsstyrelsernas beslut om licensjakt överklagas till förvaltningsrätten i Luleå, och förvaltningsrättens beslut överklagas till kammarrätten i Sundsvall, istället för att överklagande görs till olika förvaltningsrätter och kammarrätter för olika delar av landet.
- Att överprövningen samordnas i en domstol, istället för att det blir olika domar i olika delar av landet, är i och för sig rimligt. Men det hade varit mer logiskt om överprövningen hade lagts i domstolar som även är mark- och miljödomstol respektive mark- och miljööverdomstol, säger Torbjörn Nilsson.


Gå till arkivet