SRF ifrågasätter de stora bidragen till jägarorganisationerna

2017-06-12 |

Medlen i Viltvårdsfonden borde täcka samhällets kostnader för administration och tillsyn av jakten, skriver SRF:s styrelseledamöter Björn Ljunggren och Robert Franzén i tidningen Barometern.

Sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet ett statligt uppdrag ”att leda delar av jakten och viltvården i landet”. För detta erhåller man ett bidrag ur Viltvårdsfonden på ca 52 mkr. Härutöver utgår ett bidrag till Jägarnas Riksförbund på ca 7 mkr. Mycket i uppdraget kan diskuteras. Är det uppgifter som måste utföras, finns det andra som kan utföra dem, etc?

Oavsett om jägarorganisationerna använder de erhållna medlen på ett effektivt sätt eller ej, så får de ett enormt övertag gentemot andra intressen, t.ex. naturvården.

Ofta hör man att medlen i Viltvårdsfonden är ”jägarnas pengar”. Men alla svenskar betalar en mängd skatter och avgifter som man inte kan kräva att få direkt del av.  Pengarna borde täcka samhällets kostnader för administration och tillsyn av jakten.

Läs hela artikeln här

Gå till arkivet