SRF hävdar i debattartikel: Jägarlobbyn styr regeringen emot vargjakt i vinter

2012-10-12 |

Foto Hans Ring. Regeringen låter sig styras mot vargjakt i vintern av jägarlobbyn.

Regeringen verkar redo att köra över den majoritet av svenska folket som vill ha en livskraftig vargstam, negligera Naturvårdsverket och kringgå sin egen vargkommitté - allt för att tillfredsställa jägarlobbyns högljudda krav på vargjakt.
I brev till sina medlemmar gratulerar Jägareförbundet sig själva för att de lyckats lobba in sårbarhetsanalyserna hos regeringen.

Den genetiska rensningsjakt, eller urvalsjakt som Naturvårdsverket kallar den, som nu utreds är ett vågspel som möjligen skulle kunna fungera i teorin. Och även då förutsätts att man lyckas sätta in tillräckligt många nya obesläktade vargar i den svenska vargstammen, något som totalt misslyckats hittills. I praktiken vore en sådan jakt ett oetiskt och riskfyllt företag som kan innebära en massiv avskjutning av varg till ingen nytta. Detta hindrar inte regeringen från att agera för den genetiska rensningsjakten, som ett alternativ till licensjakt.

För att införa jakt är regeringen betjänt av ett lågt värde på gynnsam bevarandestatus, alltså ett värde på hur många vargar som krävs för en livskraftig stam. Naturvårdsverket ska ta fram sådana värden för alla rovdjur och regeringen beslutade att de skulle baseras på så kallade sårbarhetsanalyser. Sårbarhetsanalyser som metod ger låga värden och de förordas av Svenska Jägareförbundet. I ett brev till sina medlemmar gratulerar de sig själva för att de lyckats lobba in sårbarhetsanalyserna hos regeringen.

Dokument för nedladdning!

Hemställan rörande vargförvaltningen underskriven.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet