SRF flyttar fram positionerna - söker Organisationssekreterare

2011-07-23 |

Tjänsten är på heltid och placerad på föreningen kansli i Stockholm. Organisationssekreteraren kommer att arbeta direkt under generalsekreteraren. Arbetsuppgifterna förutsätter en hel del resor inom Sverige.
En huvuduppgift för den nya tjänsten är att utveckla Rovdjursföreningens regionala verksamhet. Målet är att skapa aktiva nätverk av medlemmar främst i de utpräglade rovdjurslänen, men även på sikt även i övriga län dit rovdjuren sprider sig.

Dokument för nedladdning!

Orgsekreterare.pdf

Gå till arkivet