Skyddsjaktsbeslut på webben

2010-05-20 |

Alla länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt på stora rovdjur publiceras nu på Naturvårdsverkets webbplats. Det ger en överblick över hur den nya regionaliserade rovdjursförvaltningen genomförs i praktiken.

Adressen till länsstyrelsernas beslut är www.naturvardsverket.se/lansjaktbeslut.

Naturvårdsverket har delegerat beslutanderätten om skyddsjakt till länsstyrelser med fasta stammar av björn, järv, lodjur och/eller varg. Även besluten om licensjakt kommer att delegeras när länsstyrelserna tagit fram regionala miniminivåer för björn och lodjur samt mål för varg och lodjur.

Naturvårdsverket fattar även i fortsättningen beslut om skyddsjakt i de län som inte har fasta stammar av rovdjur och därför inte fått delegerad beslutsrätt. De besluten finns på www.naturvardsverket.se/jaktbeslut

Gå till arkivet