Skyddsjakt på varg i norska gränsskogar

2012-07-24 |

Sista veckan har det jagats varg i de norska gränsskogarna utefter norra Värmland, utan resultat.
I går klockan 12 gick tillståndet för skyddsjakten ut utan att några vargar eller andra rovdjur synts till.

Förra tisdagen upptäcktes döda och skadade får efter rovdjursangrepp på Laudals beteslags marker. Två timmar senare hade man tillstånd att döda varg i Åsnes och Våler. Senare utökades området till delar av norra Odal och kommunerna Löten, Stange och Elverum söder om riksväg 25.
Hittills har man funnit fem får som varit döda, eller så skadade att de måste avlivas. Fårägarna fruktar att fler får har ligger döda i markerna. Det finns både vuxna får och lamm som går ensamma, och fåren är spridda över hela skogen.
Området som drabbats av vargattacken ligger inom den s k gröna zonen, där betande djur har prioritet.
Fårägare i ett nordligare område norr om riksväg 25 i kommunerna Åmot, Elverum, Löten och Hamar har också fått tillstånd till skyddsjakt på varg. Ännu har ingen varg skjutits. Det tillståndet går ut nu på fredag.

Gå till arkivet