Skyddsjakt är begärd på den finskryska vargtiken efter attacker på ren

2012-01-22 |

Foto: Naturvårdsverket. En bild från mars 2011 då den finskryska vargen sövs första gången för att flyttas ner till Kilsbergen.

Ryskfinska vargtiken som sedan i våras flyttats ner två gånger från södra delarna av renbetesområet till Mälardalen och sedan vandrat tillbaka upp igen är nu i Jämtland söder om Bräcke där hon börjat ge sig på renar och en ansökan om skyddsjakt från Raedtievaerie samby som har sitt vinterbete i området är inlämnad. Samebyn har sitt hemviste i Gäddedeområdet i norra Jämtland.
Några skadade och dödade renar hittades på söndagen.
Samebyn och länsstyrelsen gjorde under dagen försök att driva bort henne från renhjorden som finns i området.

Tiken har slagit en del ren och den drabbade samebyn har nu ansökt om skyddsjakt på henne.
Länsstyrelsen som har fått mandat att ta egna skyddsjaktsbeslut kommer att rådgöra med Naturvårdsverket under måndagen vad man skall göra med vargen.
Hon anses vara en av de mest värdefulla vargar vi har i Sverige för närvarande, helt och hållet ryss som hon är. Den mest värdefulla sedan stammodern som startade återuppbyggnaden av vargpopulationen i början av 80-talet. Sedan dess har den svenska populationen inavlats att vissa vargar är mer släkt än helsyskon som getentikerna berskriver situantion. Sedan ca 1981 har fem vargar vandrat hela vägen ner till det mellansvenska vargområdet. Den finsryska vargen som gick ner till Sveg förra vintern var ett välkommet gentetiskt tillskott. Och sedan dess har vargen flyttats ner till Mälardalen men hon vägar att stanna där. Båda gångerna har hon gått tillbaka upp till renområdet. Vilket inte samerna accepterar med ett riksdagsbeslut som stöd. Beslutet säger att inga etableringar av varg ska tillåtas i renskötselområdet.

Gå till arkivet