Skydda fåren och Rädda vargen - Nu drar Rovdjursföreningens stängslingskampanj igång

2012-06-27 |

Ibrahim är en av många glada stängslare hos Rovdjursgföreningen.

Skydda fåren – rädda vargen är temat för Svenska Rovdjursföreningens stängslingskampanj som börjar i dag.
Rovdjursstängsel hindrar fåren från att bli rivna och vargarna från att bli skjutna. När fåren är skyddade minskar också konflikten mellan människor och rovdjur.
Hittills har inga får i hägn med ett korrekt monterade rovdjurstängsel blivit attackerade av varg.
Svenska Rovdjursföreningen hjälper fårägare handgripligen att sätta upp rovdjursstängsel. Med sommarens insamlingskampanj hoppas föreningen att få in pengar för att täcka kostnaderna till den verksamheten. Kostnaden för stängslen ansöker fårägaren om hos sin Länsstyrelse. Grundkravet för stängselbidrag är att man bor i eller i anslutning till ett vargrevir.
Vår kampanjsida kommer du till om du klickar på knappen här ovan.

Gå till arkivet