Skultunavargarna ska inte skyddsjagas

2011-10-15 |

Länsstyrelsen i Västmanlands län säger nej till skyddsjakt på vargarna i Skultunareviret.
Beslutet är grundat på flera anledningar: Angreppen på tamdjur har varit färre än fyra.
Stängsling är ett annat sätt än att döda vargar för att skydda tamdjuren.
Valparna är helt beroende av sina föräldrar.

I början på oktober skedde ett vargangrepp på fåren vid Rörbo gård i Skultuna. Det två ansökningar om skyddsjakt som kom in efter attacken på får på Rörbo gård gällde jakt på samtliga nio eller tio vargar i reviret.
Även Viltskadecenter säger nej till skyddsjakt. Där menar man att kriterierna för skyddsjakt inte är uppfyllda. Man fföreslåt stängsling istället för jakt.
Glädjande är att Lännstyrelsen inser att jakt skulle innebära stora påfrestningar på den sju eller åtta valpar som finns i reviret.
Och att bevilja jakt på valparna är för närvarande inte aktuellt, eftersom de inte står för den största skaderisken. Vargvalpar börjar inte jaga förrän vid tio månaders ålder, alltså några månader in på nyåret.

Gå till arkivet