Sköt fel lodjur trots att rätt djur hade halsband - frias av tingsätten

2014-11-10 |

Jägaren som i våras under skyddsjakt i Halland sköt fel lodjur har frikänts i Varbergs tingsrätt.
Åtalet mot honom gällde oaktsamhet. Jägaren deltog i skyddsjakten på en lodjurshane som under
en tid tagit får.

Eftersom lohanen bar halsband med sändare var man helt
säker på att det var han som var den skyldige till serieangreppen.
Den åtalade jägaren deltog i en grupp som jagade med hund och till hjälp också hade en guide.
Det var denne som senare stöttade jägaren så att fel lodjur sköts.
Eftersom lohanen hade gps släpptes hundarna i ett område där man visste
att hanen fanns. Hundarna fick kontakt och fick upp ett lodjur som
satte sig i säkerhet uppe i ett träd.
Guiden tyckte han såg ett halsband på djuret och man blev överens om att det var hanen som satt uppe i trädet.
Jägare sköt och ner kom en ung lodjurshona utan halsband.
Enligt jaktledaren hade han gått ut med information till deltagarna att
vara uppmärksamma eftersom det kunde finnas flera lodjur i området.
Jakten genomfördes under lons brunstperiod.
Enligt jägaren nådde denna information inte fram till honom. Något som tingsrätten tog fasta på i sin dom.
Naturvårdsverket som gett tillståndet för skyddsjakten anmälde jägaren och åklagare åtalade jägaren för oaktsamhet.
Tingsrätten i Varberg ogillar åtalet, dels för att guiden missledde
honom vad det var för djur uppe i trädet och dels att jaktledarens
information om eventuellt fler lo i området inte nått jägaren.
Jan B

Gå till arkivet