Skånevargen får leva vidare, tillsvidare - LRF kommer att överklaga

2013-09-10 |

Enligt beslut av Förvaltningsrätten i Stockholm får inte Skånevargenj agas. Vargen är nu uppe i åtta angrepp på drygt en månad.
Rätten hade velat se mer konkret vilka förebyggande åtgärder som vidtagits.
LRF Skåne som ansökte om skyddsjakten kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom.

- Naturvårdsverkets beslut är bristfälligt motiverat när det gäller
alternativa lösningar. Man har sagt att stängsel är för dyrt och vi
tycker att det krävs lite mer, säger Mia Svärd, handläggare vid
förvaltningsrätten, till TT.
Rätten ifrågasätter dock inte uppgifterna att vargen orsakat stora skador under sin rundvandring i Skåne. Förvaltningsrätten ville ha konkret vilka förebyggande åtgärder som genomförts.
- Det är svårt att finna ord för beslutet. Länsstyrelsen i Skåne,
Naturvårdsverket och Viltskadecenter har tillstyrkt skyddsjakt, säger
Stig Lundström, vice ordförande för LRF Skåne till SVT Sydnytt.
LRF Skåne har redan beslutat att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
Naturvårdsverket ska fundera till nästa vecka om man ska gå vidare med en överklagan.
- Skyddsjakt är ett nödvändigt verktyg för viltförvaltningen. Nu ska vi
bestämma om vi ska överklaga till kammarrätten. Det är allvarligt att
det inte går att genomföra skyddsjakt på varg för att skydda
tamdjursägare mot allvarlig skada, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket anser att det är viktigt att få fram vägledande avgöranden om hur skyddsjakt kan bedrivas. För att få fram denna vägledning krävs att saken prövas i högre instans.

Gå till arkivet