Skånevargen får inte jagas förrän jaktbeslutet prövats av Förvaltningsrätten

2013-08-28 |

Förvaltningsrättens beslut att stoppa skyddsjakt på Skånevargen står fast.
Kammarrätten tänker nämligen inte pröva LRF Skånes överklagan av Förvaltningsrättens beslut att stoppa, inhibera, skyddsjakten.

Att Kammarrätten inte ger LRF Skåne prövningstillstånd av dess överklagan betyder att det inte blir någon skyddsjakt förrän Förvaltningsrätten prövat giltigheten av jakten.
Allt har sin bakgrund i att vargen under drygt en vecka i mitten av augusti under en vandring i sydöstra Skåne gjorde sig skyldig till fem angrepp på får och orsakade 25 fårs död.
LRF Skåne begärde skyddsjakt på vargen som beviljades av Naturvårdsverket. Beslutet överklagades av både privatpersoner och föreningar. En av föreningarna begärde inibering av skyddsjakten och det gillades av Förvaltningsrätten som sade stopp för jakt så länge Naturvårdsverkets beslut inte prövats av rätten.
Vargen har ingen sett till sedan senaste angreppet för snart två veckor sedan. Det har heller inte varit några nya angrepp.

Gå till arkivet