skandobs.se - den nya sidan där du kan rapportera dina rovdjursobservationer

2013-02-19 |

Från i dag tisdag 19 februari finns databasen Skandobs, www.skandobs.se , tillgänglig för allmänheten att rapportera rovdjursobservationer i både Sverige och Norge. Skandobs lanserades i Norge redan i går.
Rovobs.se som används av flera länsstyrelser kommer att köras jämsides med skandobs.se till vidare.

De länsstyrelser som använder rovobs.se är: Gävleborg, Jönköping, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län.

Skandobs har använts i Norge sedan 2010 under namnet Rapportsystemet för lodjur, järv, björn och varg.
Naturvårdsverket och Rovdata i Norge, som ansvarar för rapportsystemets drift, har anpassat systemet för att det ska kunna användas i hela Skandinavien och passar också på att byta namn till Skandobs.

Syftet med Skandobs är att underlätta för allmänheten att rapportera rovdjursobservationer och öka allmänhetens medverkan och delaktighet i rovdjursinventeringarna i Skandinavien.

Tillsammans med Rovbase ökar Skandobs möjligheten för allmänheten att veta var rovdjuren finns. Detta bidrar till effektiviseringar i det samlade svensk-norska inventeringsarbetet.

Observationer som allmänheten lägger in i Skandobs ska användas i inventeringsarbetet. En varselfunktion i Skandobs skickar e-postmeddelande och SMS till de svenska länsstyrelserna när en observation av betydelse för inventeringsarbetet registreras.
Observationer på norsk mark går till Statens Naturoppsyn, SNO, i Norge.

I Skandobs kan länsstyrelsen kommentera allmänhetens observationer och ange resultatet av sin kvalitetssäkring. Till Skandobs finns en mobilapp till både Iphone och Android. Appen finns just nu bara på norska men planeras att översättas och anpassas till svenska förhållanden.

För både Skandobs och Rovbase kommer ett löpande förbättringsarbete att ske. Naturvårdsverket planerar att inrätta ett användarråd med uppgift att bistå i besluten om vilka förbättringsåtgärder som ska göras i systemen.

 

Gå till arkivet