Skandinaviens vargar ska ges högre politisk status

2011-08-12 |

Viktiga genetiska vargar skall flyttas mellan länderna. Av tre flyttade inom Sverige gick alla tillbaka till platsen de infångades. Två sköts under vandringen tillbaka. På bilden Galvenavkomman som dödades i Gällivare..

Nu är det bråttom plötsligt att hantera den skandinaviska vargstammen.
Nyligen bjöd den norske miljöministern in Andreas Carlgren att inleda ett samarbete med Norge i vargfrågan.
Och redan i dag fredag träffades de båda länderna i Stockholm på stadssekreterarnivå för att ta de första stegen mot ett samarbete. På mötet deltog även finländska representanter.

Och man kom överens om att länderna nu ska utöka samarbetet kring den skandinaviska vargstammen.
Det handlar bland annat om sändarmärkning, övervakning av vargbestånd och flytt av genetiskt värdefulla vargar.
Frågan skall också lyftas upp på högsta politiska nivå, vad det nu innebär för vargen.
Man skall också försöka få med Ryssland i samarbetet.
Hur ett samarbete med Norge och Finland gagnar det svenska vargstammen är för tidigt att säga något om innan samarbetet blir mer konkret. Nyligen gjordes en tvärpolitisk uppgörelse i Norge som innebär att uppgörelsen från 2004 ligger fast tills vidare, innebärande att det för finnas endast tre vargrevir inom den norska riksgränsen. Men redan nu har det flaggats för att gränsreviren ska räknas in i den norska populationen vilket innebär att Sverige och Norge i dagsläget tillsammans skulle kunna minska den skandinaviska populationen med tre revir. Från 23 till 20.

Gå till arkivet