Sju län tillåter jakt på tillsammans 307 björnar i höst

2013-07-11 |

Licensen för höstens björnjakt slutade på 307 björnar när samtliga björnlän inklusive Värmland sagt sitt om jakten.

UPPDATERAD 22 JULI. 307 björnar skall skjutas i höst. Licenstilldelningen på björn är nu klar i de sex län som har en fast björnstam. Värmland har fått en skärv trots att länet inte har en fast stam.
Länsstyrelsen i Norrbotten ger tillstånd för 90 björnar, trots att tjänstemännen både förra året och i år hade 20 björnar färre som förslag på grund av stora uttag under vårvintrarnas skyddsjakter. I år sköts 17 björnar under vårens skyddsjakter.

Länsstyrelsen i Jämtland har gett licens för 70 björnar, vilket är tio färre än förra hösten. 20 av Jämtlandsbjörnarna ”öronmärks” för de två första veckorna i fjällnära områden, tio i vardera norr och söder om E14.
Detta i ett försök att minska rovdjurstrycket på rennäringen.
Enligt länsstyrelsens bedömning finns mellan 600 och 800 björnar i länet.
Viltförvaltningsdelegationen vill ha en stam på mellan 500 och 800 björnar.
Och i det häradet är man alltså nu.

För Norrbotten gäller i år att länet delas in i två områden - kust och inland. Detta för att kunna koncentrera jakten till inlandet där björnproblematiken för rennäringen är störst. I inlandet får 80 björnar fällas och i kustområdet tio. Jakten pågår till och med 15 oktober nedanför odlingsgränsen och till sista september ovanför odlingsgränsen.
Att Norrbotten fortsätter med hög avskjutning beror på skadeläget för renkalv för rennäringen enligt landshövding landshövding Sven-Erik Österberg.
Av förra årets licens på 90 björnar sköts 85.

I Västerbotten får 25 björnar skjutas. Och på försök ges också tlllstånd för åteljakt trots uppenbara risker att skjuta en björnmamma, och senare tvingas skjuta hennes ungar. Licensen har varit ungefär lika stor de senaste fem åren.
16 av de 25 björnarna får skjutas nedanför odlingsgränsen, övriga nio ovanför.
Björnstammen i Västerbotten beräknas till cirka 300 djur. Tillsammans med trafikolyckor och skyddsjakt förväntas årets licensjakt minska antalet björnar med ca 10 procent, vilket innebär att björnstammen i Västerbotten har nolltillväxt även i år.
Björnjakten pågår från 21 augusti till 15 oktober.

Värmland, som egentligen inte är ett björnlän fortsätter att få en liten tilldelning, och här är det Naturvårdsverket som utfärdar licensen. I år liksom tidigare år har Verket gett licens för två björnar i länets två norra gränskommuner till Dalarna. Detta trots att man i förra årets spillningsinventering inte kunde "hitta" mer än fem hanbjörnar i de DNA-analyser som gjordes. Någon föryngring har inte skett under senare år, därför har länet inte egen förvaltning som björnlänen.
Naturvårdsverkets beslut är mer jakttillfällen till jägarna än en jakt baserad på biologisk grund.

Västernorrland ger tillstånd för jakt på 20 björnar.
I år är länet indelat i två jaktområden:
Område 1; Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner.
Område 2; Örnsköldsvik, Sollefteå och Ånge kommuner.
Högst 15 björnar får fällas inom jaktområde 2 under tiden 21 augusti – 15 september, efter 15 september återgår länet till ett jaktområde för kvarvarande björnar på tilldelningen. Konstruktionen med två jaktområden är en markering från länsstyrelsen att man gärna ser att fler björnar fälls i de centrala delarna av länet samt kustlandet.

Dalarna som inventerade 400 björnar under spillningsinventeringen förra hösten har gett licens för 63 björnar under höstens jakt.
Eftersom stammen ska minskas har licensen ökats på med 11 björnar från hösten 2012.
Jakten pågår 21 augusti - 15 oktober.

Viltförvaltningsdelegationens mål är 250 björnar i länet inom fem år. I dag finns runt 400 björnar visar den gjorda spillningsinventeringen.

- Tack vare resultatet från spillningsinventeringen känner vi oss trygga i uppfattningen om hur stor björnstammen är i Dalarna. Den avskjutning som nu möjliggörs kommer att minska stammen och sänka tillväxten säger Stig-Åke Svenson, miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt efter högst 37 björnar. Nytt för i år är områdesindelningen med extra hög tilldelning i länets nordvästra del har tagits bort.

Tilldelning är baserat på det preliminära resultatet ifrån 2012 års spillningsinventering av björnar i Gävleborgs och Dalarnas län.

Förra året 2012 sköts drygt 300 licensbjörnar i sex län och i de nordligaste länen ytterligare nära 60 björnar under vårvinterns omfattande skyddsjakter.

Skjuts hela licensen i år 2013 betyder det en avskjutning på ca 330 björnar inklusive årets skyddsjakter.

Gå till arkivet