Simmande Värmlandsbjörn dödade åtta får

2014-07-17 |

Natten till tisdag 15 juli simmade en björn över en mindre älv in till en öppen fårhage i Åsteby norr om Torsby i Värmland.
Två får och fyra lamm dödades. Dessutom saknas två lamm.

Fårhagen som är dragen i skogsterräng är öppen mot älven Ljusnan som rinner genom bygden.
Att det handlar om björn torde vara ganska säkert, förutom hugget över
halsen och sättet att äta de fetaste områdena på djuret finns rivmärken
på flera djur som visar att de har hållits fast av ett djur med ramar.
Värmland är inget utpräglat björnlän eftersom det inte finns en fast
population med honor som föder ungar. De flesta björnar som drar runt i
länet är hanar. Antalet skador på tamdjur i länet orsakade av björn är nästan försumbart. Dock inte för de som drabbas, vill vi påpeka.
Sedan 2010 är har angrepp på tamdjur skett vi två tillfällen - våren
2012 dödades en nötkalv i Lekvattnet och så onsdagsnattens angrepp i
Åsteby. 2012 rev en björn sönder åtta bisamhällen och förra året tre.
Detta är den samlade skadebilden under fem år. Beträffande björnen
som dödade kalven i Lekvattnet mötte den samma öde som kalven då den
några dagar senare dök upp i kohagen igen. Då var ägaren till korna
beredd och sköt björnen som då hade avancerat ända in i hagen till
foderbordet. Björnen sköts med stöd av § 28. Naturvårdsverket
har bestämt att två björnar får skjutas under licensjakten i höst. Samma
tilldelning har getts sedan början av 2 000-talet trots att länet
inte haft eller har egna honor som föder ungar, vilket torde vara ett
grundkrav för att ge licensjakt. Naturvårdsverket säger att det "finns ett önskemål" om jakt på björn från länet. Vem som framfört detta önskemål framgår inte.
Hösten 2012 gjordes en spillningsinventering där fem olika hanbjörnar
kunde identifieras med DNA. Samma björnarna dök upp också i Dalarnas
motsvarande inventering. Med detta som underlag uppskattar
Länsstyrelsen förekomst av ca 17 individer i länet. Detta torde betyda
att antalet björnar "flyter" över tiden som de vandrar mellan länen. Jan B

Gå till arkivet