Seminarium om renar och rovdjur den 19 november

2010-10-05 |

Kan rennäring och rovdjur existera sida vid sida?

Rovdjurscentret De 5 Stora och Svenska Samernas Riksförbund, tillsammans med Skansen, anordnar ett seminarium om renar och rovdjur. Seminariet äger rum den 19 november på Skansen i Stockholm.

Det är i renskötselområdet som de största bekymren med rovdjursskador uppstår i Sverige, både privatekonomiskt och för samhället. Syftet med seminariet är att ge en bakgrund till problematiken ur olika perspektiv och diskutera vilka eventuella lösningar som finns.

Läs inbjudan med program via länken nedan.

Dokument för nedladdning!

Inbjudan till renar_och_rovdjur.pdf

Gå till arkivet